56°59'58"N; 024°13'23"E
ATPAKAĻ

KANALIZĀCIJAS MUZEJS

Tēze „Bez kanalizācijas nav civilizācijas” iedvesmoja ūdensapgādes un kanalizācijas inženieri un SIA „Aqua-Brambis” vadītāju Aivaru Brambi izveidot kanalizācijas muzeju.

Muzejs ir tā vieta, kur varam uzzināt, kā gadsimtiem cauri attīstījusies cilvēku domāšana par tīru apkārtējo vidi. Tas izvietots zemes gabalā starp Ķīšezera dienvidu krastu un Juglas kanālu, kur līdz 1994.gadam atradās Rīgas pilsētas Juglas rajona pagaidu notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Tās darbojās līdz brīdim, kad tika izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas ietaises Daugavgrīvā. Blakus muzejam atrodas arī rajona nozīmes kanalizācijas sūkņu stacija.

Lai ierīkotu muzeju, tika veikti degradētās teritorijas sanācijas darbi: izvestas notekūdeņu dūņas no dūņu baseiniem, demontētas un aizbērtas notekūdens attīrīšanai izmantotās tvertnes, nojauktas pussagruvušās ēkas. Viens no metāntenkiem tika saglabāts muzeja eksponātu izvietošanai, un pati būve ir vēsturisks 20.gadsimta vidus inženiertehniskās būves paraugs.

Paralēli teritorijas revitalizācijas darbiem norit muzeja eksponātu apzināšana un vākšana. Tiek vākti un sistematizēti materiāli par Rīgas notekūdeņu novadīšanas pirmsākumiem, kad Rīdzenes upe kalpoja par galveno notekūdeņu kanalizācijas vadu. Tiek vākti dokumenti, zīmējumi un projekti, kas ataino kanalizācijas sistēmas tapšanu un attīstību Rīgā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Darbs pie muzeja veidošanas ir tikko uzsākts un turpināsies.

Kanalizācijas muzejs ir izstrādes stadijā. Vairāk info: Tel +371 67332087

ATPAKAĻ